מסכת הגנה מנגיף

הקורונה

COVID 19

מסכה אטומה כוללת מסנן פחם לסינון  חלקיקים

295

ש"ח

פרטים נוספים על המסכה